Wie zijn we

Vief Brabant vzw is een erkende sociaal-culturele vereniging actief in Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Wat hebben we te bieden?

> Provinciaal activiteitenaanbod gericht op cultuur, ontmoeting en vorming.

Deze zijn toegankelijk voor iedereen. Bekijk de rubriek activiteiten op deze website of lees er onze rubriek in het ledenblad van de LM Brabant op na.

> Lokaal activiteitenaanbod komende uit onze 32 lokale verenigingen (30 in Vlaams-Brabant en 2 in Brussel)

Het programma van onze lokale verenigingen is terug te vinden op deze website onder de rubriek lokale verenigingen. 

> Twee verblijven in vakantiecentrum Liberty en een jaarlijkse reis


> Mogelijkheid tot het opnemen van vrijwilligerswerk in een bestaande lokale vereniging

In dit digitale boekje meer informatie over de vrijwilligerswetgeving.
Een uitgave van Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.

> Mogelijkheid om zelf een lokale vereniging op te starten
 

> Doelpubliek: senioren & jong-gepensioneerden

We werken vanuit een humaan-liberale visie op mens en samenleving waarbij basisdemocratie, keuzevrijheid, vrije en kritische meningsuiting centraal staan. Vertrouwen in de competenties van mensen en respect voor de sociale, culturele en filosofische diversiteit vormen hierbij sleutelbegrippen.

> Belangenbehartiging

Door onze vertegenwoordiging in diverse overleg- en adviesorganen op lokaal, provinciaal en landelijk vlak behartigen wij de belangen van ons doelpubliek.

Vief Brabant vzw is aangesloten bij de landelijke vereniging Vief vzw. Daarnaast is Vief Brabant vzw een partner van de Liberale Mutualiteit.

Sitemap - Vief Brabant vzw 2017 - info.brabant  vief.be - Site door Faromedia