Één oktober: Internationale dag van de ouderen – ‘We Need To Stand Up Now’ For The Elderly

In het komende decennium zal het aantal personen van 60 jaar of ouder naar verwachting met 46 procent groeien, waardoor de toename van de oudere bevolking een van de 'belangrijkste transformaties van deze eeuw' is, verklaart de Verenigde Naties vandaag ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Ouderen.

Tegen 2030 zullen 1,4 miljard ouderen wereldwijd de jeugd overtreffen - een grote stijging ten opzichte van 2017, toen dat cijfer 962 miljoen bedroeg.

De grootste stijging vindt plaats in de ontwikkelingslanden. Alleen al in Zuidoost-Azië zijn ouderen vanaf 2017 goed voor bijna 10 procent van de bevolking, vergeleken met acht procent in 2010. Dit aantal zal blijven toenemen, terwijl ouderen naar verwachting tegen 2030 13,7 procent van de bevolking zullen uitmaken, volgens regionale gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Gezien deze "demografische revolutie", moet er meer aandacht worden besteed aan factoren die ouderen kwetsbaar maken, zegt Rosa Kornfeld-Matte VN-expert inzake mensenrechten en ouderen.

Anders dan vluchtelingen, vrouwen en kinderen, personen met een handicap of andere groepen, worden ouderen niet beschermd door een specifiek mensenrechteninstrument; wat een verklaring kan zijn voor het gebrek aan representatie van de unieke uitdagingen waarmee ouderen worden geconfronteerd, in termen van mondiaal beleid, inclusief de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's), legt ze uit.

"We moeten nu opkomen voor de rechten van ouderen hoewel we ernaar streven zo lang mogelijk te leven, willen we niet ouder worden. De angst voor oud worden, voedt vooroordelen tegen ouderen, discriminatie en uiteindelijk de ontkenning van mensenrechten op oudere leeftijd. "

Ongelijkheden op oudere leeftijd weerspiegelen een geaccumuleerd nadeel, voortkomend uit locatie, geslacht, sociaal-economische, gezondheids- en inkomensfactoren, zegt de VN.

Het thema van dit jaar, "De weg naar leeftijdsgelijkheid", is bedoeld om ouderen in alle dimensies van ontwikkeling te machtigen, inclusief het bevorderen van hun actieve deelname aan het sociale, economische en politieke leven als een middel om hun inclusiviteit te waarborgen.

De focus op gelijkheid in 2019 is in overeenstemming met de agenda voor duurzame ontwikkeling van 2030, met name SDG 10, de doelstelling om ongelijkheid binnen en tussen landen te verminderen en gelijke kansen voor iedereen te waarborgen.

Mevrouw Matte dringt er bij iedereen op aan de rechten van ouderen te verdedigen: 'We hebben allemaal de plicht ervoor te zorgen dat toekomstige generaties - onze kinderen en kleinkinderen - naarmate ze ouder worden, worden gezien als waardevolle bijdragen aan de samenleving.

“Jonge mensen, die tegenwoordig in machtsposities zijn, moeten zich realiseren dat ook zij ouder worden. Het is aan hen om de realiteit van ouderen en de toekomst die ze willen vorm te geven, 'voegt ze eraan toe.

Vief wilt mee deze boodschap verspreiden. 
Ieder wordt ouder, maar verdien je daarom minder gelijkheid? Aan de hand van verschillende initiatieven zet Vief zich in om ouderen op gelijke hoogte te krijgen of te houden als jongere mensen. Één van deze initiatieven is het blijvend inzetten op het dichten van de digitale kloof. De komende jaren zal ingezet worden op een positieve beeldvorming van ouderen alsook zal Vief de rol, positie en participatie van ouderen in de samenleving versterken. Er heerst ook een grote ongelijkheid tussen de ouderen zelf, enerzijds de verschillende generaties maar ook de sociaal-culturele achtergrond heeft hier een invloed op. Vief zal zich in de komende jaren wagen aan een nieuwe aanpak om deze nissen te verkleinen. 

Vief heeft als doel om, zoals het thema van deze dag, de ouderen een plek te geven in de maatschappij en de ongelijkheid te laten verdwijnen. 

Sitemap - Vief Brabant vzw 2017 - info.brabant  vief.be - Site door Faromedia