70 km/u buiten de bebouwde kom

Vanaf 1 januari 2017 geldt in Vlaanderen een snelheidslimiet van 70 km/u op iedere weg buiten de bebouwde kom die geen autosnelweg of 2x2-weg met middenberm is. Buiten de bebouwde was er vaak al een 70 km/u-limiet. Het zijn dus vooral de borden die veranderen, en niet de snelheid. Enkel waar een andere snelheid geldt, zal een bord staan. Op wegen waar 70 km/u geldt, staat niet langer een bord.

Door de basissnelheid op de gewestwegen terug te brengen naar 70 km/u in plaats van 90 km/u wil Vlaams minister van Mobiliteit Weyts de verkeersveiligheid op de gewestwegen verhogen. De verlaging zorgt ook voor meer duidelijkheid en een aanzienlijke vermindering van het aantal verkeersborden.

Opgelet: deze nieuwe maatregel geldt enkel in Vlaanderen.

De Vlaamse overheid zorgde voor de handleiding “Snelheid op Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom” met duidelijke richtlijnen rond snelheidsbeperkingen en afwijkingen van de standaardlimieten.

 

 

Sitemap - Vief Brabant vzw 2017 - info.brabant  vief.be - Site door Faromedia