Bijstandsorganisatie Alin vzw organiseert vormingen budgethouders persoonsvolgend budget

Informatienamiddagen Alin vzw over het persoonsvolgend budget (PVB),
de opvolger van het PAB (persoonlijke-assistentiebudget)

 
Voor wie: budgethouders persoonsvolgend budget (PVB)

REGIO BRUSSEL
Wanneer: woensdag 29 maart 2017 om 14u.
Waar: VDAB-kantoor, Keizerslaan 11, 1000 Brussel

REGIO LEUVEN
Wanneer: maandag 22 mei 2017 om 14u.
Waar: VDAB-kantoor, Diestsepoort 6 bus 63, 3000 Leuven

INSCHRIJVEN rechtstreeks bij Alin vzw op het telefoonnummer 02 506 04 95 of mail naar
info@alin-vzw.be met als onderwerp ‘Inschrijving vorming Alin vzw Brussel OF Leuven’

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering in de gehandicaptenzorg zijn er belangrijke veranderingen in voege getreden op 1 januari 2017.  Sinds 1 januari werden alle meerderjarige personen die NIET Rechtstreeks Toegankelijke Hulp van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) krijgen, budgethouders van een Persoonsvolgend Budget (PVB).  Dat betekent dat ze sinds die datum zelf hun budget beheren voor alle handicap specifieke ondersteuning in cash, in voucher, of via een combinatie van beide. Omdat daar nogal wat komt bij kijken, kunnen ze zich laten adviseren door een bijstandsorganisatie, zoals Alin vzw. Het persoonsvolgend budget (PVB) is het budget waarover personen met een handicap kunnen beschikken voor het inkopen van hun zorg. Het is de opvolger van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB).

Volgende onderwerpen komen aan bod:

• Omzetting werkkapitaal naar terugvorderbaar voorschot.
 • Hoe als persoon met een handicap werkgever worden?
 • Hoe werken met een sociaal secretariaat?
 • Handleiding ‘Hoe mijn kosten indienen via mijn.vaph.be?’.
 • Hoe verloopt mijn combinatie in het nieuwe systeem?
 • Wat met mijn contracten?
 • Hoe werkt de opname van mijn vrij te besteden budget?

Alin vzw wil als erkende bijstandsorganisatie mensen objectief en correct informeren over het Persoonlijke-Assistentiebudget, het Persoonsvolgend Budget (PVB) en (kandidaat-)budgethouders met raad en daad bijstaan in het beheren van het PAB of  PVB en ondersteuning op maat uitdragen bij de besteding van hun PAB of PVB. Alin beschikt ook over een helpdesk waar u terecht kan met uw vragen: tel 02 506 04 95  van maandag tot donderdag: 9u tot 16u en op vrijdag: 9u tot 12u

Website Alin vzw:
http://alin-vzw.be/

 Sitemap - Vief Brabant vzw 2017 - info.brabant  vief.be - Site door Faromedia