De Wakkere Burger heeft nieuwe website

De Wakkere Burger gaat voor een participatieve democratie waar burgers betrokken zijn bij het beleid. De Wakkere Burger zet in op de versterking van de 'samenspraak' tussen burger en bestuur, de verspreiding van nieuwe participatievormen en de ondersteuning van actieve burgers. Klik hier voor de vernieuwde website.

De Wakkere Burger mikt op een meer sociaal-culturele insteek: volle aandacht voor groepen en structuren van burgers die hun stem willen laten horen. De Wakkere Burger werd sindsdien één van de referenties in Vlaanderen voor de ondersteuning van gemeentelijke adviesraden.

WAT DOET DE WAKKERE BURGER?

De opdracht van De Wakkere Burger vertaalt zich in de praktijk in een breed gamma aan informatie- en ondersteuningsactiviteiten:

Educatieve activiteiten: lezingen, trefmomenten, vormingen en begeleidingsopdrachten voor burgergroepen, middenveldorganisaties, adviesraden en lokale overheden 
Publicaties: een eigen kwartaaltijdschrift TerZake Magazine, een e-nieuwsbrief,... en boekjes zoals 'Advies-GPS'
Campagnes en acties zoals 'Hallo Politici' waarmee ze burger en politiek dichter bij elkaar willen brengen

Sitemap - Vief Brabant vzw 2017 - info.brabant  vief.be - Site door Faromedia