Nieuwe brochure: Weet raad met de adviesraad

Veruit alle Vlaamse steden en gemeenten beschikken over een ouderenraad die het lokale beleid adviseert over kwesties en thema’s die de oudere bevolking aangaan. Althans, dat is de theorie, want uit een peiling die de partnerorganisatie van de Vlaamse Ouderenraad vorig jaar hield onder de ouderen(advies)raden, bleek dat het uitbrengen van adviezen voor het overgrote deel van de adviesraden eerder een nevenactiviteit is.  

Als seniorenvereniging vinden we het belangrijk dat de signaal- en adviesfunctie van de lokale ouderenraden ten volle benut wordt. Daarom bundelden we 66 aanbevelingen en voorbeeldadviezen die leden van lokale adviesraden kunnen inspireren om aan de slag te gaan of die meteen op de agenda van de ouderenraad geplaatst kunnen worden.

De aanbevelingen zelf zijn geen theoretische verzinsels, maar komen rechtstreeks uit de praktijk en werden verzameld tijdens bijeenkomsten van vertegenwoordigers van Vief in lokale adviesraden.

De brochure is vrij te downloaden en beschikbaar op het secretariaat van Vief vzw (zolang de voorraad strekt).

Vief vzw
Livornostraat 25 - 1050 Brussel
02/538 59 05
info@vief.be 

Sitemap - Vief Brabant vzw 2017 - info.brabant  vief.be - Site door Faromedia