Op welke tegemoetkomingen voor gezondheid heb jij recht?

Meer doen met minder is … zoveel mogelijk gebruikmaken van de tegemoetkomingen en premies die de overheid voorziet. Onderzoek van de Vlaamse Ouderenraad heeft namelijk aangetoond dat er heel wat tegemoetkomingen en voordelen bestaan voor ouderen maar dat ouderen er vaak geen gebruik van maken. Informatie is dus het sleutelwoord. Want enkel als je op de hoogte bent van wat er allemaal bestaat aan tegemoetkomingen en de situaties waarin ze gelden kan je er ook gebruik van maken of kan je ze aan anderen aanraden.
 
Daarom heeft Vief een praktische samenvatting gemaakt van premies en tegmoetkomingen over GEZONDHEID.
 
Inhoud:
 • GLOBAAL MEDISCH DOSSIER
 • VLAAMSE ZORGVERZEKERING
 • ZIEKTEVERZEKERING - VERHOOGDE TEGEMOETKOMING/VERLAAGDE BIJDRAGE
 • MAXIMUMFACTUUR
  • SOCIALE MAXIMUMFACTUUR
  • INKOMENSMAXIMUMFACTUUR
  • MAXIMUMFACTUUR VOOR ZORGBEHOEVENDEN
 • INCONTINENTIEFORFAIT
  • INCONTINENTIEFORFAIT VOOR ZWAAR ZORGBEHOEVENDE
  • FORFAIT VOOR ONBEHANDELBARE URINAIRE INCONTINENTIE
  • TEGEMOETKOMING VOOR INCONTINENTIEMATERIAAL
 • ZORGFORFAIT VOOR CHRONISCH ZIEKEN
 • FORFAIT VOOR PATIËNTEN MET CHRONISCHE WONDEN
 • DIABETESCONVENTIE
 • DIABETES ZORGTRAJECT
 • PROGRAMMA EDUCATIE EN ZELFZORG
 • PRÉZORGTRAJECT
 • HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS (BSF): UITZONDERLIJKE VERGOEDING VAN MEDISCHE VERSTREKKINGEN
 • HULPMIDDELEN/DIENSTEN
  • PERSONENALARMSYSTEEM
  • CENTRUM VOOR HERSTELVERBLIJF
  • ERGOTHERAPEUTISCH ADVIES
  • MOBILITEITSHULPMIDDELEN
 • MATERIAAL
  • BRIL
  • HOORAPPARAAT
  • STEUNZOLEN
  • TANDPROTHESE OF KUNSTGEBIT VOOR VOLWASSENEN
(* Neem steeds contact op met de betreffende organisatie voor de meest recente informatie)

Sitemap - Vief Brabant vzw 2017 - info.brabant  vief.be - Site door Faromedia