Oproep n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

Stop met imiteren, maar zet in op het stimuleren van het lokale verenigingsleven!

Brussel, 12 september 2018

Ondanks allerhande evoluties, trends en maatschappelijke verschuivingen, blijft het verenigingsleven het goed doen in Vlaanderen. Er is weliswaar een groot commercieel vrijetijdsaanbod, maar toch verkiezen heel wat mensen de gezelligheid en het informele karakter van een vereniging.  Misschien hebben we – in tijden van Facebook en digitale contacten - zelfs meer dan ooit de behoefte om elkaar echt te ontmoeten rond gezamenlijke interesses of om met leeftijdsgenoten op te trekken. En daar bieden onze verenigingen een uitweg voor.

Wat het plaatselijke verenigingsleven extra waardevol maakt, is dat het gedragen wordt door burgers die zelf het initiatief nemen en zich voor alle aspecten van de werking verantwoordelijk voelen. Het zijn vrijwilligers pur sang, die zonder enig eigenbelang zorg dragen voor hun leden, de activiteiten en hun vereniging. 

Op 14 oktober zijn het de gemeenteraadsverkiezingen. Seniorenvereniging Vief wil van deze gelegenheid gebruik maken om een boodschap over te maken aan de heren en dames kandidaat-gemeenteraadsleden, zonder evenwel een partij-politiekstandpunt in te nemen.

Elke Vlaamse stad of gemeente heeft er alle belang bij om de werking van het verenigingsleven te ondersteunen. En we mogen veronderstellen dat dat ook op een objectieve manier gebeurt. Maar er is ook een tegenwerkende tendens aan de gang waar vooral de ouderenverenigingen de dupe van dreigen te worden. Meer en meer richten de lokale overheden zelf activiteiten in, vaak via het OCMW, dienstencentrum of een seniorenadviesraad. Van computercursussen tot busuitstappen. Niet zelden zijn deze gratis of wordt er een erg bescheiden deelnemersbijdrage gevraagd die onmogelijk de reële kostprijs kan dekken. 

Van lokale verenigingen krijgen we het signaal dat het moeilijker wordt om leden te overtuigen deel te nemen aan de zelf georganiseerde activiteiten, juist omwille van het moeilijk te concurreren aanbod dat uitgaat van de lokale overheid.  Willen we echt evolueren naar een lokale overheid die burgers het zelfinitiatief ontneemt? Willen we een lokale overheid die het verenigingsleven imiteert in de plaats van stimuleert? Natuurlijk niet. Lokale besturen moeten in de eerste plaats zorgen voor stimulansen, voor infrastructuur, voor samenwerking en voor overleg en samenwerking. Er staan genoeg geëngageerde vrijwilligers klaar die hiermee verder aan de slag willen gaan zodat veel oudere inwoners van een mooie uitstap, een ontmoetingsmoment of van een leerervaring kunnen genieten.  Activiteiten met hart en ziel georganiseerd en dit aan een eerlijke prijs. En er is niemand die hen dat kan nadoen.

 

Seniorenvereniging Vief vzw

info@vief.be

 

Sitemap - Vief Brabant vzw 2017 - info.brabant  vief.be - Site door Faromedia