Vanaf nu is iedereen Vief!

Vief, de nieuwe naam van LBV

De liberale seniorenvereniging maakte op 3 mei 2016 haar naamsverandering bekend, ze heet niet langer LBV, maar wel ‘Vief’.

De nieuwe naam en het nieuwe logo werden gisteren officieel voorgesteld aan de vrijwilligers. Maggie De Block; Herman De Croo; Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad en
Geert Messiaen, secretaris-generaal van de Liberale Mutualiteit feliciteerden de ruim 400 aanwezige vrijwilligers via een videoboodschap en hadden woorden van lof voor hun inzet als bestuurder of vrijwilliger binnen de ouderenvereniging.

LBV, de Liberale Beweging voor Volksontwikkeling vzw, fungeerde tot op heden als koepelorganisatie voor lokale seniorenverenigingen bekend onder de namen LBG, LVSW, MIVAL en 50 Actief.

Al een tijdje leefde de behoefte om meer eenheid te scheppen en om het imago als ouderenvereniging nieuw leven in te blazen. Een naamsverandering lag dan ook voor de hand. Bij de keuze van een nieuwe naam werd echter niet over één nacht ijs gegaan. Een landelijke werkgroep besprak en evalueerde de vele suggesties en koos uiteindelijk voor Vief.

Bij de nieuwe naam hoort ook een nieuw logo waarin blauwtinten werden verwerkt die verwijzen naar de liberale achtergrond van de vereniging en die verwijzen naar de Liberale Mutualiteit, partnerorganisatie van de vereniging.

__________________________________
Over Vief
Vief is een erkende sociaal-culturele organisatie. Met een team van 11 professionele medewerkers, ruim 2.000 lokale vrijwilligers en 260 afdelingen is het een landelijk uitgebouwde seniorenvereniging. In heel Vlaanderen worden activiteiten georganiseerd waarbij elkaar ontmoeten, cultuur en leren op latere leeftijd, centraal staan. Vief is tevens een actieve behartiger van de belangen van ouderen en een partner van de Liberale Mutualiteit.
Meer info: www.vief.be

Sitemap - Vief Brabant vzw 2017 - info.brabant  vief.be - Site door Faromedia