Verzekering Lichamelijke Ongevallen

Vief vzw biedt, in samenwerking met Sportfederatie Sportievak vzw en verzekeringsmaatschappij Ethias, een verzekering lichamelijke ongevallen aan. Het bestuur van een Vief-vereniging kan hiervan gebruikmaken om haar leden te verzekeren voor lichamelijke ongevallen. 

Waarom? Als er tijdens een activiteit met een Vief-afdeling een ‘ongeval’ gebeurt waarbij iemand lichamelijke schade oploopt dan zal deze schade in de eerste plaats worden vergoed door de persoonlijke ziekteverzekering (via de mutualiteit). Zijn er daarna nog kosten die niet gedekt werden, dan komt de verzekering LO tussen die via Vief kan afgesloten worden (rekening houdend met de RIZIV-barema’s en waarborgen).

Wie? Het bestuur van een Vief-afdeling kan ervoor kiezen om al haar leden collectief te verzekeren, of zij kunnen enkel de leden verzekeren die dat zelf wensen. Zorg er vooral voor dat degenen die deelnemen aan een wandeltocht of fietstocht verzekerd zijn, want daar gebeuren de meeste ongevallen met de grootste schade.

Verzekerde periode? De verzekering loopt in principe van 1 januari tot 31 december of van zodra je het ingevuld aansluitingsformulier doorgeeft aan Sportievak vzw tot 31 december van dat jaar. 

Verzekerde activiteiten? Alle gewone afdelingsactiviteiten en sportactiviteiten zoals: boogschieten, dans, golf, kaatsen, petanque, recreatief fietsen, seniorensport, tafeltennis, turnen, wandelen, yoga, zwemmen ... Daarnaast zijn ook de verplaatsingen van en naar de activiteiten verzekerd. De dekking geldt tevens voor uitstappen in binnen- en buitenland. Let wel: dit is géén reisverzekering. Repatriëring, bagageverlies, diefstal enz. zijn niet verzekerd.

Tarief? € 5 p.p. 

Wat wordt niet terugbetaald? O.a. schade aan brillen en lenzen indien ze niet samengaan met een lichamelijk letsel.

Wat wordt wel terugbetaald? O.a. het remgeld (rekening houdend met de RISIV-barema’s, gedurende max. 104 weken), niet-erkende medische kosten zoals braces, homeopathie, medisch supplement bij één- of tweepersoonskamer (extra waarborg: € 750), tandprothesen (waarborg: € 150/tand of € 600/ongeval), schade aan brillen en lenzen indien ze samengaat met een lichamelijk letsel ...

Hoe verzekeren?

Door Vief erkende verenigingen kunnen hun leden aansluiten (liefst in november-december) via volgende procedure:

  1. Download het aansluitingsformulier (Word of Excel)
  2. De aansluitingsformulieren moeten steeds getypt zijn, handgeschreven lijsten worden niet aanvaard.
  3. De contactpersoon van de Vief-vereniging stuurt het ingevuld aansluitingsformulier vanaf december op naar clubs@sportievak.be 
  4. De leden zijn verzekerd vanaf de indiening van het aansluitingsformulier bij Sportievak vzw.
  5. In de loop van het voorjaar ontvangt de contactpersoon de afrekening van het Vief-secretariaat.
  6. Ieder jaar dient men opnieuw een aansluitingsformulier in te vullen en over te maken aan Sportievak vzw.

Tijdelijke verzekering?

Ben je op zoek naar een verzekering voor slechts één dag, één of enkele evenementen of slechts enkele sessies? Dat kan! Neem daarvoor contact op met Sportievak vzw (gegevens zie verder).

Ongeval aangeven...

Ben je verzekerd en wil je een ongeval aangeven dat binnen de voorwaarden van de verzekering valt? Download dan het aangifteformulier. Laat het aangifteformulier invullen, deels door de arts, deels door het slachtoffer. Stuur het ingevulde formulier op naar Sportievak vzw, Groeningelaan 40, 8500 Kortrijk. Daarna ontvangt het slachtoffer een brief met verdere instructies.

Vragen

Neem contact op met:

Vief: 02 538 59 05 of mail

Sportievak: 056 26 44 22 of mail

Sitemap - Vief Brabant vzw 2017 - info.brabant  vief.be - Site door Faromedia