Wie zijn we

Vief Brabant vzw is een erkende sociaal-culturele vereniging actief in Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vief is het liberale seniorenknooppunt in Vlaanderen.

Als erkende sociaal-culturele organisatie bestaan we uit een team van 11 professionele medewerkers, ruim 2.000 lokale vrijwilligers en 260 lokale verenigingen verspreid over Vlaanderen. In onze verenigingen ontmoeten oudere volwassenen elkaar en staan educatie en cultuur centraal. Vief is ook een actieve belangenbehartiger van ouderen en een partner van de LM.


Wat hebben we te bieden?

> Provinciaal activiteitenaanbod gericht op cultuur, ontmoeting en vorming.

Deze zijn toegankelijk voor iedereen. Bekijk de rubriek activiteiten op deze website of lees er onze rubriek in het ledenblad van de LM Brabant op na.

> Lokaal activiteitenaanbod komende uit onze verenigingen

Het programma van onze lokale verenigingen is terug te vinden op deze website onder de rubriek lokale verenigingen. 

> Twee verblijven in vakantiecentrum Liberty 


> Mogelijkheid tot het opnemen van vrijwilligerswerk.
   Als vrijwilliger krijgt u toegang tot ons vormingsaanbod waar u vaardigheden kan aanleren of bijschaven.

In dit digitale boekje meer informatie over de vrijwilligerswetgeving.
Een uitgave van Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.

> Mogelijkheid om zelf een Vief-vereniging op te starten
 

> Doelpubliek: 60-plussers

We werken vanuit een humaan-liberale visie op mens en samenleving waarbij basisdemocratie, keuzevrijheid, vrije en kritische meningsuiting centraal staan. Vertrouwen in de competenties van mensen en respect voor de sociale, culturele en filosofische diversiteit vormen hierbij sleutelbegrippen.

> Belangenbehartiging

Door onze vertegenwoordiging in diverse overleg- en adviesorganen op lokaal, provinciaal en landelijk vlak behartigen wij de belangen van ons doelpubliek.


Sitemap - Vief Brabant vzw 2017 - info.brabant  vief.be - Site door Faromedia