Wie zijn wij?

Vief Brabant vzw is een erkende sociaal-culturele vereniging
in Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?

> culturele activiteiten die georganiseerd worden door onze vzw

De promotie van onze activiteiten vindt u terug:

- rubriek activiteiten op deze website,
- onze nieuwsbrief,
- ledenblad LM rubriek gepensioneerden.

Klik hier en u gaat naar de site van de LM Brabant bij de rubriek "publicaties" waar u het ledenblad van de LM kan nalezen.

> lokaal activiteitenaanbod komende uit onze
32 lokale verenigingen (30 in Vlaams-Brabant en 2 in Brussel)
Het programma van onze lokale verenigingen is terug te vinden op deze website onder de rubriek lokale verenigingen.

> 2 verblijven in Liberty en een
jaarlijkse reis

>
mogelijkheid tot het opnemen van vrijwilligerswerk in een bestaande lokale vereniging

> mogelijkheid om zelf een lokale vereniging op te starten

> doelpubliek: senioren (60-plussers) & jong-gepensioneerden

We werken vanuit een humaan-liberale visie op mens en samenleving waarbij basisdemocratie, keuzevrijheid, vrije en kritische meningsuiting centraal staan. Vertrouwen in de competenties van mensen en respect voor de sociale, culturele en filosofische diversiteit vormen hierbij sleutelbegrippen.


> belangenbehartiging

Door onze vertegenwoordiging in diverse overleg- en adviesorganen op lokaal, provinciaal en landelijk vlak behartigen wij de belangen van ons doelpubliek.

Vief Brabant vzw is aangesloten bij de landelijke vereniging Vief vzw.
Daarnaast is Vief Brabant vzw een partner van de Liberale mutualiteit.

Sitemap - Vief Brabant vzw 2017 - info.brabant  vief.be - Site door Faromedia